วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธจ.อุดรธานี ประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/63
เช้านี้(18 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/63 เพื่อวางแผนจัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมรับการประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีขึ้นในวันที่ 4 ธ.ค.นี้

 

 

ตชว001  ตชว002 
 ตชว003  ตชว004
 ตชว005  ตชว006
 ตชว007  ตชว008