วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ข้อมูล และรายละเอียด ตามวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการรับทราบ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 

JEE 0315 resize

JEE 0335 resize

JEE 0309 resize

JEE 0314 resize

JEE 0319 resize

JEE 0331 resize

JEE 0353 resize