วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน. จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.859327271300227

let20-2-64-1