เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอแม่จริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมกับคณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นำโดยนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนการบูรณาการเชิงพื้นที่ในจังหวัดน่าน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone และโรงรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ระยะที่ 1

220264 1

 

220264 2

 

 

220264 3

 

220264 4

 

220264 6

 

220264 7

 

220264 9

 

220264 10