วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 16-2-64