วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

JEE 0376 resize

 

JEE 0364 resize

JEE 0371 resize

JEE 0366 resize

JEE 0373 resize