วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และให้สมาชิกยุวกาชาด ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เจลและสบู่ล้างมือ เพื่อนำแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.860975781135376

let23-2-64-1