วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เว็ปไซต์ ศธจ.ลำปาง//เฟสบุ๊ค ศธจ.ลำปาง

วง04

วง02

วง01

วง03