วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 1 ​มีนาคม​ 2564​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์​ ​ครั้งที่ 1​/2564​

โดยมี นายหัสนัย​ แก้วกุล​ เป็นประธานอนุกรรมการ​ฯ และ

นายวัลลภ​ ไม้จำปา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ​ฯ

ณ​ ห้องประชุมขุนจอมธรรม​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 1-3-64