วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ.ลำปาง พ.ศ. 2564 โดยมีผู้แทนจากอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมพระบาท3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เว็ปไซต์ ศธจ.ลำปาง//เฟสบุ๊ค ศธจ.ลำปาง

ด1

 

ด2

ด3

ด4

ด5