วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

 

 

ฉบบท 5-3-64