วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

พังงา รับการตรวจราชการ และติดตามผลการประเมินการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ สงวนนาม พร้อมคณะ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 โดยรับฟังข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ Best Practice/นวัตกรรมจากตัวแทน หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา และลงเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนสุวรรณาวาส สพป.พังงา ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในวันที่ 2 มีนาคม 2564


152836731 1758619904311390 6270944659143134774 o 1758619900978057

 

152755039 1758623880977659 6178250233192483436 o 1758623877644326 156233009 1758623484311032 8243792537994468081 o 1758623480977699

 

151969125 1758622557644458 8021877173935870352 o 1758622554311125

 

 

154563094 1758624934310887 4395712043033247005 o 1758624927644221