วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

396543

นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

396538

 

 

396580

 

S  7815186

 

396569

 

396563