วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธจ.อุดรธานี ร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 7 เม.ย.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ VDO Conference ถ่ายทอดจากห้องประชุมจันทรเกษม อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

 

 ConApr010
 ConApr002
 ConApr001
 ConApr006