วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด ตาม โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม โดย ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุน ตามหลักเกณฑ์ ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษษ 2564 ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการคัดเลือกนักเรียนจำนวน 5 ราย เพื่อเสนอรายชื่อให้ศึกษาธิการภาค 17 จังหวัดพิษณุโลก นำเข้าสู่การประชุมร่วมพิจารณากลั่นกรองระดับภาค ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ต่อไป ดังนี้

1.เด็กชายภูมิพัฒน์ โกมาร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

2. นางสาวนันทัชพร แก้วจันทร์   โรงเรียนบ้านซำภู อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

3. เด็กหญิงณัฐวดี ภู่เขม่า   โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

4. นางสาวณัฐชยา โพธิ์อุบล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

5. นางสาวศิริรัก พุ่มเจริญ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์