วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

168852040 1784882521685128 1595421230421004184 n

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา สพม.พงภกรน และสังกัด สช. เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา :โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET รวมทั้งการรวบรวมผลงานนวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษาในด้านการบรหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม และงานวิจัยด้านการศึกษาของจังหวัดพังงา ในการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และนางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ศธจ.พังงา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 5 เมษายน 2564

IMG 1644
IMG 1586

IMG 1723

 IMG 1727IMG 1704

IMG 1757

IMG 1675

IMG 1804

IMG 1802

IMG 1742

IMG 1546

IMG 1560