วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2564  นายสมสันต์ ลือกำลัง  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ  เนื่องในวัน "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"  ณ  ห้องประชุมพริบพรี  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ/ข่าว...สนนิรัต นำเผยแพร่...ธนิษฐา

121464

121467121470

121491121492