วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่  7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.  นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี   นายสิริรัฐ ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม  และนายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้