วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 080361 1

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าร่วมในพิธี วางศิลาฤกษ์ “อาคารวิจิตรธรรมาภิรัต”และเปิดอาคารโอทอปประชารัฐวัดละหารไร่(วัดหลวงปู่ทิม) ณ กศน.อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งพระครูวิจิตรธรรมาภิรัต เจ้าคณะตำบลหนองละลอก เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ได้มีเจตนาสร้างอาคารวิจิตรธรรมาภิรัต (เชย ชยธมฺโม) เพื่อมอบให้ กศน.อำเภอบ้านค่าย ใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนและสร้างอาคารโอทอปประชารัฐ วัดละหารไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าโอทอปของตำบลต่างๆ และจำหน่ายสินค้าของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านค่าย และพื้นที่ใกล้เคียง

reo9 080361 2