วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 080361 3

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ นำข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัญวุฒน์ แสวงสวาท เจ้าหน้าที่วิชาการพฤกษศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ และนำชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่น ในภาคตะวันออก และการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในภาคตะวันออก

reo9 080361 4