วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ดอกดวง รักษาการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ   นางอัจฉรียา ชุมนุม ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางกวิสรา คณะพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการวางแผนการดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้