วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม  และนายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้