วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดการประชุมชี้เเจงคณะทำงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมี ดร. สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<