วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2018 03 31 2

                    วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฏาราชเจ้า” โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม จังหวัดปทุมธานี

 

news31-3-61