วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าประชุม กศจ.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมฤทธา โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ(กศจ.ศรีสะเกษ) เป็นประธานการประชุมและมีนายฤทธา นันท์พันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการการประชุ