วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(กศจ.) ครั้งที่ 6/2561   ณ.ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน การประชุม และมีนาย ชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้