วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 4 มิถุนายน 2561  นายชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13  และนางสาวนิชานันท์  ปักการะนา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ” การประชุมครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน จำนวน 1,200 คน