วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

newปลกปา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ ศูนย์รักษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

news7-6-61-1