วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

newปลกปา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ ศูนย์รักษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

news7-6-61-1