วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยวกาชาดภาค 1

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)

โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

news7-6-61 รอบกองไฟ