วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

newขบเคลอน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

news11-6-61