วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 นำคณะข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

 

 

 

-----
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 3384 โทรสาร 0 3232 3384 ต่อ 117
facebook: @ICTREO4