วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 110761 1

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ศาลตุลาการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ นำโดย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ นางณัฐกรมนต์ วงษ์ปภาวินท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

reo9 110761 2