วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ท่านสมเดช  ดอกดวง รักษาการตำแหน่งผู้เชียวชาญศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวดาชาดและกิจกรร เยาวชน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี