วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ท่านสมเดช  ดอกดวง รักษาการตำแหน่งผู้เชียวชาญศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวดาชาดและกิจกรร เยาวชน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี