วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 8 / 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามมติที่ประชุม โดยมี ดร.ชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  นายธนัญชัย. สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ