วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

quickgrid 2018101195415677

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

รุปภาพเพิ่มเติม..