วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีชมพู ชุดปกติขาว ชุดนักเรียนชุดนักศึกษา ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 หรือ “วันปิยมหาราช”