วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13   พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานีข้าราชการ  โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย อาทิ ด้านการศึกษา การคมนาคม การต่างประเทศ การปกครอง การสื่อสาร การไปรษณีย์โทรเลข การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และทรงประกาศเลิกทาส ซึ่งมี ข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก