วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม กศจ. จังหวัดยโสธร โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโสธร