วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม กศจ. จังหวัดยโสธร โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโสธร