วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายออมสิน ขาวสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางสาวสุกัญญา ชิณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 พร้อมคณะบุคลากร ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนางสาวอิษยา ปงเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สังกัด สพม.23 เนื่องจากบ้านของนักเรียนถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง ณ บ้านไม่มีเลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐาน

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<