วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายออมสิน ขาวสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางสาวสุกัญญา ชิณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 พร้อมคณะบุคลากร ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนางสาวอิษยา ปงเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สังกัด สพม.23 เนื่องจากบ้านของนักเรียนถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง ณ บ้านไม่มีเลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐาน

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<