วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สังกัด สพม. 29 ณ.สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สังกัด สพม. 29 และมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้