วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้