วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ทั้งนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษา