วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.อุบลราชธานี) โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.อุบลราชธานี) เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 16/2561 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี นายเสรี ตุ้มอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการในการประชุมในครั้งนี้