วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.ศรีสะเกษ) โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.ศรีสะเกษ) เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม โดยมี นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการในการประชุมในครั้งนี้