วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม และมี นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้