วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดยโสธร (กศจ.) ครั้งที่ 18/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้