วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 310162 1

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ ลงพื้นที่เข้าพบ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เพื่อประสานการบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีโดยมี นายเจษฎา เทพศร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางผาณิต ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมคณะลงพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

reo9 310162 2