วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2018 ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนและห่างไกล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ (สกลนคร) ,โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี(มุกดาหาร), โรงเรียนบ้านตะแบง (มุกดาหาร), โรงเรียนชุมชนนาโสก(มุกดาหาร), โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง(สกลนคร)ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุนโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<