วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 050262 1

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ ๑๕ ปี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธิเปิดงาน ณ หอประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

reo9 050262 2