วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม และมีนายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้